Sunday, February 10, 2008

5 Grammys for Amy Winehouse

OK, all right. Amy Winehouse swore she wouldn't go to rehab. But she did. Then the Murricans denied her a visa so she couldn't go to the Grammy Awards ceremony. But the rehab let her out so she could do a satellite performance. And she won five Grammy awards. Including Best Song for Rehab. Not bad.

I hope she pulls it together and the rehab sticks.

Digg! diigo it

1 comment:

Fire Ball said...

Bạn đang muốn đi du lịch ở Đà Nẵng. Bạn đang đi tìm kiếm kinh nghiệm du lịch Đà Nẵng tự túc để có thể học hỏi áp dụng. Hãy ghé vào Villa Da Nang để có thể xem qua những kinh nghiệm du lịch và thông tin liên quan mà chúng tôi cung cấp cho bạn nhé. Ngoài ra chúng tôi cũng đang cung cấp dịch vụ cho thuê biệt thự du lịch đà nẵng đảm bảo giá cả rẻ hơn các nơi khác. Nếu có nhu cầu hãy liên lạc với chúng tôi nhé. Đảm bảo chúng tôi sẽ không làm bạn thất vọng. Xem thêm sửu nhi có nghĩa là gì - LOL là gì

Help! I've written and I can't get up!